De Toppers

SKYWAY

Het transportsysteem (vracht en goederenvervoer) van de toekomst, werkt op magneten, wekt energie op, welke voor 75% wordt afgestaan aan het net, van woningen, bedrijfspanden en win-kelgebieden die samen de Skyway-wereld vormen. Het netwerk bestaat uit stedelijk, regionaal, nationale en internationale voorzieningen en wordt, nadat alle continenten voorzien zijn, aaneen-geschakeld tot een wereldwijd net. In Minsk ligt sinds 1 Juli 2017 een demo-project om kennis te maken met dit fenomeen. Diverse continenten hebben inmiddels honderden miljarden aanbetaald voor de aanleg. India krijgt de primeur, daar is inmiddels begonnen met de bouw van het treinen-net 

met zijn recht-toe-recht-aan verbindingen, welke zich niet door zeeën of landgrenzen laat omlei-den. Investeringen vanaf $ 250.


DEXCAR

Dit autoverhuurbedrijf is sinds 2014 actief en in-middels al in 27 Europese landen. Het Crowdfun-ding Rewardbased (III)-concept is goedgekeurd voor heel Europa  en kent inmiddels al zo'n 90.000 'aanhangers'.  
Het bedrijf kent periodiek kado 's toe in de vorm van prepaid VISA-giftcards, naamloze kaarten die gebruikt kunnen worden overal waar ze VISA-cards accepteren, omzetten naar cash is  mogelijk en anderen gebruiken het geld om opnieuw te investeren in meer en groter. U krijgt uiteindelijk voor 2 jaar een auto ter beschikking waarvoor alles geregeld is. U betaald alleen de brandstof en de bekeuringen. De auto is nieuw en u mag 50.000 km rijden. Gebruikt u niet het maximale gereserveerde bedrag, dan krijgt u het verschil als kado uitgekeerd.
Investering vanaf € 637.

INTERGOLD

Naast een investering vraagt dit bedrijf ook enige activiteit van u. Een geweldig concept van een zwaar gecertificeerde onderneming met fantas-tische rendementen dat vraagt twee mensen te introduceren die u dit ook allemaal van harte gunt.
De waarde van uw 'goudvoorraad' groeit. Daarnaast groeit ook de hoeveelheid. Intergold  bewaart uw bezit, op enig moment kunt u het laten bezorgen en bewaren tot het moment dat u om wat voor reden ook harde cash nodig heeft. Het netwerk breidt zich steeds verder over de wereld uit. De wereldgoudvoorraad neemt nog maar mondjesmaat toe.
Laat uw investering na een éénmalige inspanning groeien van € 275 naar ± € 18.500 in 1 à 2 jaar.

Investering vanaf € 275.